წყალი არის სნო


წყლის მოპოვება 150 მეტრის სიღმიდან ხდება. წყლის რესურსი მიწის ზედაპირიდან 4 წყალგაუმტარი შრით არის იზოლირებული და ამის გამო ის ბუნებრივად არის დაცული

ჩვენი პროდუქცია


About
ჩვენ ვქმნით სნოს


კომპანიაში ყოველი თანამშრომელი თავისი კომპეტენციისა და პიროვნული თვისებების მიხედვით შეირჩა. საწარმოს პერსონალმა გაიარა სასწავლო კურსი ფრანგი და იტალიელი სპეციალისტების ხელმძღვანელობით.

გაიგეთ მეტი

მიიღე მეტი ინფორმაცია ბლოგზე